18 Eylül 2016 Pazar

Yasin Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm 1. Yâ Sîn. 2,3,4. (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin. 5,6. Kur’an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. 7. Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. 8. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır. 9. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. 10. Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. 11. Sen ancak Zikr’e (Kur’an’a) uyanı ve görmediği halde Rahmân’dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. 12. Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) bir bir kaydetmişizdir. 13. (Ey Muhammed!) Onlara, o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti. 14. Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçi ile destek vermiştik. Onlar, “Şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz” dediler. 15. Onlar şöyle dediler: “Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahmân hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.” 16. (Elçiler ise) şöyle dediler: “Bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor.” 17. “Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir.” 18. Dediler ki: “Şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur.” 19. Elçiler de, “Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi (uğursuzluğa uğruyorsunuz?). Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz” dediler. 20. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: “Ey kavmim! Bu elçilere uyun.” 21. “Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.” 22. “Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca ona döndürüleceksiniz.” 23. “Onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahmân bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar.” 24. “O taktirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum.” 25. “Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin, beni dinleyin!” 26,27. (Kavmi onu öldürdüğünde kendisine): “Cennete gir!” denildi. O da, “Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi!” dedi. 28. Kendisinden sonra kavmi üzerine (onları cezalandırmak için) gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. 29. Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler. 30. Yazık o kullara! Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki, onunla alay ediyor olmasınlar. 31. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi; onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi? 32. Onların hepsi de mutlaka toplanıp (hesap için) huzurumuza çıkarılacaklardır. 33. Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler 34,35. Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hâlâ şükretmeyecekler mi? 36. Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir. 37. Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. 38. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri(düzenlemesi)dir. 39. Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. 40. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. 41. Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir. 42. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık. 43. Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur, ne de kurtarılırlar. 44. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar. 45. Onlara, “Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden (dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan) sakının ki size merhamet edilsin” denildiğinde yüz çevirirler. 46. Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar. 47. Onlara, “Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın” denildiği zaman, inkar edenler iman edenlere, “Allah’ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz” derler. 48. “Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gelecek?” diyorlar. 49. Onlar ancak, çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar. 50. Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. 51. Sûra üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler 52. Şöyle derler: “Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman’ın vaad ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler.” 53. Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır. 54. O gün kimseye, hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir. 55. Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler. 56. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar. 57. Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır. 58. Çok merhametli olan Rab’den bir söz olarak (kendilerine) “Selam” (vardır). 59. (Allah şöyle der:) “Ey suçlular! Ayrılın bu gün!” 60,61. “Ey ademoğulları! Ben size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?” 62. “Andolsun, o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz?” 63. “İşte bu, tehdit edildiğiniz cehennemdir.” 64. “İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya!” 65. O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder. 66. Eğer dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik de (bu halde) yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki?! 67. Yine eğer dileseydik oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler, ne geri dönebilirlerdi. 68. Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz (gücünü azaltırız). Hâlâ düşünmeyecekler mi? 69. 70. Biz o Peygamber’e şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. O(na verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır. (Aklen ve fikren) diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün (azabın) gerçekleşmesi için Kur’an’ı indirdik. 71. Görmediler mi ki biz onlar için, ellerimizin (kudretimizin) eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. 72. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. 73. Onlar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve içecekler vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi? 74. Belki kendilerine yardım edilir diye Allah’ı bırakıp da ilahlar edindiler. 75. Onlar ilahlar için (hizmete) hazır asker oldukları halde, ilahlar onlara yardım edemezler. 76. (Ey Muhammed!) Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. 77. İnsan, bizim kendisini az bir sudan (meniden) yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. 78. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: “Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?” 79. De ki: “Onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir.” 80. O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. 81. Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. 82. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir. 83. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz.
kaynak: 

12 Eylül 2016 Pazartesi

Yasin suresi Okuma Sitesi

Yasin-i Şerif Kuran’ın kalbidir. Geceleri Arapça Yasin okuyan kuranı kerimi 7 kere hatmetmiş sayılır. Sabah ve akşam Yasin’in okunması daha güzeldir. Denir ki her gece Yasin'i okuyan sonunda şehit olarak ölür. Yasin’i okuyana 20 hac sevabı veya bazı rivayetlerde 10 hac sevabı yazılır. Bu hesaba göre Yasin okunduktan sonra Hacca gitmemek gibi bir kaide mümkün değildir. Sevap olarak büyük lakin hac yerine geçmez. Tabi okumakta yetmiyor gereğini anlamak lazım, yapmak lazım. Sahib-ul Yasin gibi olmak lazım. Ölüm döşeğindeki birine okunduğu zaman rahat can verir. Hiçbir şeye tahammül edemeyen hasta Yasin’i duyunca rahat eder. Kıyamet günü okuyan kişiye şefaat eder. Yolcu birisi okursa yolculuğu rahat geçer. Bekarlar okursa bekarlar güzel bir kısmet bulur ve evlenirler. Sıkıntılı ve kederli bir insan okursa sıkıntısından ve kederinden kurtulur. Hapis olan okursa kurtulur, aç olan okursa doya. Hasta olan okursa şifa bulur. Bir şey kaybeden okursa kaybettiği şeyi eşyayı bulur. Yeter ki kalpten yürekten saf bir halde okunsun. Gece yatmadan önce Yasin okumayı adet edinen kişi gece öldüğü takdirde şehit olarak ölür. Yasin suresini Arapçaçokça okuyun çünkü onda bereket vardır. Kur’an-in kalbi Yasin Suresi'dir. Allah’ı ve ahireti dileyerek bir kimse Yasin’i okursa Allah kendisini mutlaka bağışlar. Ölülerinize Yasin okuyunuz. Her kim ki Yasin’i okursa Allah Yasini okuması sebebiyle, içinde Yasin olmayan 10 hatim sevabı verir. Yasin’in bir anlamı da ‘Ey İnsan! ‘ dır. Cuma günü ölmüşlerine Yasin okunan her kişinin ölmüş yakınlarına her harf kadar sevap alır.

Kaynaklar:

http://hollywoodtv.hatenablog.com/entry/2016/09/12/223655
http://pinterest.hatenablog.com/entry/2016/09/12/224047
http://benimblogum.hatenablog.com/entry/2016/09/12/224246
http://sonbolumzle54.skynetblogs.be/archive/2016/09/12/arapca-yasin-suresi-okuyan-8648313.html
http://atvhd.skynetblogs.be/archive/2016/09/12/yasin-suresi-turkce-okunu%C5%9Fu-8648314.html
http://startvhd.skynetblogs.be/archive/2016/09/12/yasin-suresi-oku-arapca-ve-turkce-%C5%9Fekillerde-8648315.html
http://canlitv.skynetblogs.be/archive/2016/09/12/yasin-suresi-okuma-sayfas%C4%B1-8648316.html
http://diziyenibolum.unblog.fr/2016/09/12/yasin-suresi-turkce-meali-ile-birlikte-oku/
http://flmzleseyret65.skynetblogs.be/archive/2016/09/12/yasin-suresi-8648319.html
http://dizipasinler.kazeo.com/yasin-suresi-meali-turkce-a126911582
http://guzel-sozlermesajlar.blogspot.com/2016/09/bayram-geldi-yasin-suresi-okumak-icin.html

21 Ağustos 2015 Cuma

Atv Canlı İzle Sosyal Medya Aracılığı İle Bu bir tesadüf değil

Evet arkadaşlar bugün de sizler için atv canlı yayın hakkında biraz yazılı olarak dizi anlatacağız. Yazımızı bugünün saraylısı dizisinden alarak yazıya aktarıyoruz. Neyse size iyi günler diliyorum. Neslihan, bir sorun mu var söyle bana. Biliyorum çok kötü bir tesadüf. toplantınızı böldüğüm için özür dilerim. Burada çalışman benim için sorun değil. Beni aşağılayıp beni küçük görmenden iyidir her şey. Neden yapıyorsun bunları ne düşünmek istiyorsan kesintisiz olarak onu düşün. Benim için bir sorun yok. Yeni çalışma arkadaşımız için atv donmadan çalışmalara başlayabilirsiniz Kenan bey. Bu bir tesadüf değil asla o zaman oyunu canlı olarak sizin kurallarınıza göre yüksek kalite ile oynayalım. Korkacak birşey yok aslında yine de içinizin rahat etmesi için tam teşekküllü bir hastaneye gitmenizde fayda var. Kızım bak atv canlı kanalında neler yayınlanıyor. Hanımın sana kek ve çay getirdim ve çok nefs bir çekilde pişirdim. Süreyya hanım senin bir derdin mi var bir şeye mi sıkıldın? Neye üzüldün neye sıkıldın böyle dertten tasadan için şişer aklını kaçıracak gibi olursan git bir tatil yap.
Başka Bir dizi.
Bakın beyler biz iş adamıyız. Örgüt değiliz. Hızır Çakır Veli ya bu masanın dediğini yaparsın yada bu masadan kalkarsın. Ailemden birine en ufak bir şey olursa adamlarıma diyeceğim tek söz ölüm gelip sizi bulana kadar hiç kimseyi atv ekranlarında sağ koymayın.
Atv Canlı izle kanalından başka neler var?
Aydan'cım atv de bilardo oynarken bütün dikkatini oraya vermen gerekiyor. Şarkıda da dediği gibi ateşle barut yan yana kalmaz ki. Ama evden çıkarken buraya geleceğini söylemişti bana. O zaman gelir tabi uğrar. Bakkala gitmiş olabilir. Kaynaklarhttp://atvhd.skynetblogs.be/ , http://startvhd.skynetblogs.be/http://kanaldcanliizle.unblog.fr/
Sosyal Medyada Canli Tv yi Bulun: 

6 Ağustos 2015 Perşembe

Atv Canlı İzle - Kesintisiz Donmadan Kaliteli Olarak Kim

Atv İzle
Atv kanalı 1993 yılında kurulmuştur. Türkiye de özel televizyonların kurulmasında öncü olarak yer almıştır atv kanalı. 2011 yılından itibaren Türkiye Kupası maçları canlı olarak yayınlama hakları atv tarafından alınmış ve yayınlanmaktadır. Kanalda dizi, spor programları, ana haber bülteni, filmler yer almaktadır. Sitemizde online oalrak atv kanalını izleyebilir. Atv Canlı yayınlarını kaçırmadan izleyebilirsiniz. Atv izlemek istiyorum gibi kelimelerle sitemizi takip etmenizi rica ederiz. HD bir yayın olarak eklediğimiz kanal kesintisiz bir hizmet vermektedir. İyi seyirler.

2 Ağustos 2015 Pazar

Ahmet Kayadan Kendine İyi Bak Şarkısı Dinlenmez mi?

<h2>Ahmet Kayadan Kendine İyi Bak Şarkısı Dinlenmez mi?</h2>

Arkadaşlar öncelikle ben şunu belirtmek istiyorum. Müzik içerisinde kesinlikle ırkçılık olmamalıdır. Ben ahmet kayanın siyasi görüşünü tv de İzlemiştim. Kendisi Atv kanalına çıkıp bir takım şeyler söylemişti ama ben bu adamın harika şarkılar söylediğini bildiğim için siyasetine karışmıyorum. Ben adamın yaptığı BAZI müzikleri seviyorum. Kendisinin hangi görüşe bürünmüş olması benim için hiç önemli değildir. Bu şarkısıda gerçekten en çok dinlenecek şarkılar arasında yer alabilecek şarkılar arasındadır.

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/rdsAgz4dVxM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a href="https://filmizle25.wordpress.com/2015/08/02/ahmet-kayadan-kendine-iyi-bak-sarkisi-dinlenmez-mi/">Ahmet Kayadan Kendine İyi Bak Şarkısı Dinlenmez mi?</a>

15 Temmuz 2013 Pazartesi

Kanal d canlı izle

En güzel kanalların burada izlenildiğini bilirsiniz. Kesinlikle bende buradan izliyorum. HErkese tavsiye ediyorum. Kanal Açıklaması : Kanal D kanalı Aydın Doğan liderliğinde kurulmuş bir ulusal kanal özelliği taşımaktadır. Herkesin bildiği gibi Kanal D Türkiye'nin en büyük kanallarından birisi sayılmaktadır. Özellikle Show tv'den sonra en çok dizi yayınlayan kanal olma özelliğini taşımaktadır. 2009 yılından sonra ise reytingleri alt üst ederek Türkiye'nin en çok izlenilen kanalı olmayı başarmıştır. Kanal D'nin yurt dışı şubesi olma özelliğini göstermektedir. İlklerin lideri bu kez de Türkiye'ye ilk HD yayını getirerek Kanal D HD kanalını milyonlarla buluşturmuştur. Kanal d canlı izle de yayınlanan hemen hemen her dizi bu kanalda milyonlarca takipçileri ile HD olarak buluşmaktadır. Yaptığı bu yeniliklerle kendini yeterli bulmayan kanal bu kez de engelli vatandaşlarımızı düşünerek bir web sitesi kurarak onlara sesli betimlemelerle dizi ve filmleri izletmeyi başarmıştır. Şimdi, bu büyük kanalda yayınlanan dizi ve programları görelim. Diziler: Arka Sokaklar, Galip Derviş, Güneşi Beklerken, Güzel Çirkin, İntikam, Merhamet, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Yalan Dünya, Programlar: 32. Gün, Abbas Güçlü ile Genç Bakış, Ana Haber Bülteni, Baba Haber Bülteni, Bana Her Şey Yakışır, Ben Bilmem Eşim Bilir, Beyaz Show, Cinemania, Doktorum, Evim Şahane, Kapış Kapış, Magazin D, Şans Kapıda. Yayınları ile Türkiye'ye hizmet vermektedir. Kanalın canlı tv yayınını donmadan izleyebilirsiniz. Sizler için bir kaç alternatif yayın hazırladık. Sorunsuz izlemeniz dileği ile iyi seyirler. 1993 yılında kurulan kanal, ülkenin 8. özel televizyon kanalı olmuş ve bu kusa sürede liderliği eline almıştır. Yurt dışında yaşayan Türkler için canlı yayın yapmak adına Euro D kanalını da aktif etmişlerdir.